Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Follow Me Down (Kövess engem)

Since I met you I've been crazy/Mióta találkoztunk, megőrültem
Since I've been with you I've been lost/Mióta veled vagyok, eltévedtem
You make everything see hazy/Miattad ködösen látok
Love comes with such a cost/De ez a szerelemmel jár

Have I lost my mind?/Elvesztettem az eszem?
Have I lost my mind?/Elvesztettem az eszem?
Have I lost my mind?/Elvesztettem az eszem?

Follow me down to the river/Kövess engem a folyóhoz
Drink while the water is clean/Igyál, amíg tiszta víz
Follow me down to the river tonight/Kövess a folyóhoz ma éjjel
I'll be down here on my knees/Itt leszek térdre esve

So follow me down to the river/Szóval kövess a folyóhoz
Follow me down through the trees/Kövess a fák között
Follow me down to the river, man/Kövess engem a folyóhoz, férfi
I'll be down here on my knees/Itt leszek térdre esve
I'll be down here on my knees/Itt leszek térdre esve

Nights avoiding things unholy/Kibújni az éjszaka dolgai alól, szentségtelen
Your hand slips across my skin/A kezed a bőrömön kúszik
I go down on you so slowly/Lassan lemászok rajtad
Don't confess none of your sins/Ne valld egy bűnödet se

 Have I lost my mind?/Elvesztettem az eszem?
Have I lost my mind?/Elvesztettem az eszem?

Follow me down to the river/Kövess engem a folyóhoz
Drink while the water is clean/Igyál, amíg tiszta víz
Follow me down to the river tonight/Kövess a folyóhoz ma éjjel
I'll be down here on my knees/Itt leszek térdre esve

So follow me down to the river/Szóval kövess a folyóhoz
Follow me down through the trees/Kövess a fák között
Follow me down to the river, man/Kövess engem a folyóhoz, férfi
I'll be down here on my knees/Itt leszek térdre esve
I'll be down here on my knees/Itt leszek térdre esve

When you're young you always take what you can get
/Amikor fiatal vagy, mindent megteszel azért, hogy kapj valamit
Even bicycles and sprinklers get you wet/A kerékpárok és locsolók nedvessége
Now I know that there's a different way to die
/Most már tudom, van más mód a halálra
My body breathes/Mert a testem lélegzik
Heart still beats/A szívem ver
But I am not alive/De már nem élek

Follow me down to the river/Kövess engem a folyóhoz
Drink while the water is clean/Igyál, amíg tiszta víz
Follow me down to the river tonight/Kövess a folyóhoz ma éjjel
I'll be down here on my knees/Itt leszek térdre esve

Follow me down to the river/Kövess a folyóhoz
Follow me down through the trees/Kövess a fák között
Follow me down to the river, man/Kövess engem a folyóhoz, férfi
I'll be down here on my knees/Itt leszek térdre esve
I'll be down here on my knees/Itt leszek térdre esve

Young love as sweet as can be/A fiatal szerelem olyan édes

Going to Hell (Pokolba jutok)

(The end is the end don't bless me father for I have sinned)
(A vég az a vég ne áldj meg atyám a bűneimért)

Father did you miss me I've been locked up a while.
/Hiányoltál-e, atyám, be voltam zárva egy kis ideig.
I got caught for what I did but took it all in style.
/Elkaptak azért, amit tettem, de stílusosan vettem.
Laid to rest all my confessions I gave way back when.
/Nyugovóra tért minden vallomásom, amelyeket előzőleg tettem.
Now I'm versed in so much worse/Most sokkal rosszabbakba rángattak bele,
So I am back again/Úgyhogy visszatértem
And he said/És ő azt mondta:

For the lines that I take, I'm going to hell
/A határokért, amelyeket átléptem, a pokolba jutok!
For the love that I make, I'm going to hell
/A szerelemért, amelyet űzök, a pokolra jutok!
Gettin' heavy with the devil, you can hear the wedding bells
/Komolyra fordulnak a dolgok az ördöggel, hallhatod az esküvői harangokat.

Father did you miss me don't ask me where I've been.
/Hiányoltál-e, atyám, ne kérdezd, hol voltam.
You know I know yes, I've been told I redefine a sin.
/Te tudod, hogy tudom igen, azt mondták nekem, hogy újraértelmezem a bűnt.
I don't know what's driving me to put this in my head.
/Sejtelmem sincs, mi vezérel, hogy a fejembe vegyem ezeket.
Maybe I wish I could die, maybe I am dead!
/Talán azt kívánom, haljak meg, talán halott is vagyok már!
And he said/És ő azt mondta:

For the lives that I fake, I'm going to hell!
/A nevetésért, amiket színleltem, a pokolba jutok!
For the vows that I break, I'm going to hell!
/Az eskükért, amiket megszegtem, a pokolba jutok!
For the ways that I hurt, while I'm hiking up my skirt
/Amiért másoknak fájdalmat okoztam, amikor kivetkőztem magamból,
I am sitting on a throne while they're buried in the dirt.
/Egy trónon ülök, míg a többieket eltemeti a mocsok.
For the man that I hate, I'm going to hell!
/Az emberért, akit utálok, a pokolra jutok!
Gettin' heavy with the devil, you can hear the wedding bells.
/Komolyra fordulnak a dolgok az ördöggel, hallhatod az esküvői harangokat.

Please forgive me father/Kérlek, bocsáss meg nekem, atyám,
I didn't mean to bother you/Nem akartam alkalmatlankodni.
The devil's in me father/Az ördög bennem lakozik, atyám.
He's inside of everything I do/Ő ott van mindenben, amit teszek

For the life that I take, I'm going to hell!
/Az életért, amelyet elveszek, a pokolra jutok!
For the laws that I break, I'm going to hell!
/A törvényekért, amelyeket megszegek, a pokolra jutok!
For the love that I hate, I'm going to hell!
/A szerelemért, amelyet gyűlölök, a pokolra jutok!
For the lies that I make, I'm going to hell!
/A hazugságokért, amelyeket mondok, a pokolra jutok!
For the way I condescend and never lend a hand
/Azért, ahogyan lekezelek másokat, és sosem nyújtok segítő kezet.
My arrogance is making this head buried in the sand
Az arroganciám ezt a fejet a homokba dugja.
For the souls I forsake, I'm going to hell!
/A lelkekért, amelyeket elhagytam, a pokolra jutok!
Gettin' married to the devil, you can hear the wedding bells
/Hozzámegyek az ördöghöz, hallhatod az esküvői harangokat

Heaven Knows (Isten tudja)

Jimmy's in the back with a pocket of high/Jimmy ott van hátul tele zsebbel
If you listen close you can hear him cry/Ha közelebb mész hallod, ahogy sír

Oh, Lord, heaven knows we belong way down below (sing it)
/Oh uram, az isten tudja mi a lentiekhez tartozunk (énekeljétek)
Oh, Lord, heaven knows we belong way down below
/Oh uram, az isten tudja mi a lentiekhez tartozunk
Way down below, way down below/A lentiekhez tartozunk, a lentiekhez tartozunk

Judy's in the front seat picking up trash/Judy a kocsi első ülésén szedi a szemetet
Living on the dole gotta make that cash/Segélyen él pénzt kell szereznie
Won't be pretty won't be sweet/Nem lesz jó nem lesz édes
She's just sittin' here on her feet/Csak üldögél

(Sing it) Oh, Lord, heaven knows we belong way down below
/(Énekli) Oh uram, az isten tudja mi a lentiekhez tartozunk
(Go) Oh, Lord, heaven knows we belong way down below
/(Gyerünk) Oh uram, az isten tudja mi a lentiekhez tartozunk
(Sing) Oh, Lord, tell us so we belong way down below
/(Énekeljétek) Oh uram, mond meg nekünk, hogy mi a lentiekhez tartozunk
Oh, Lord, tell us so we belong way down below
/Oh uram, mond meg nekünk, hogy mi a lentiekhez tartozunk
Way down below, way down below/A lentiekhez tartozunk, a lentiekhez tartozunk
Way down below, way down below/A lentiekhez tartozunk, a lentiekhez tartozunk

I've had better days, man I've seen better days
/Voltak jobb napjaim, ember láttam szebb napokat
I've had better ways, man I know better ways
/Voltak jobb útjaim, ember ismerek jobb utakat

One, two, three and four/Egy, kettő, három és négy
The devil's knocking at your door/Az ördög kopogtat az ajtódon
Caught in the eye of a dead man's lie/Rajta kapott egy halott ember hazudni
Start your life with your head held high
/Úgy kezd az életedet, hogy a fejed fent tartod
Now you're on your knees with your head hung low
/Most a térdeidre rogytál a fejed lóg lefelé
Big man tells you where to go/A nagy ember megmondja hová menj
Tell 'em it's good tell 'em okay/Mond nekik ez jó mond nekik, hogy Ok
Don't do a goddamn thing they say
/Ne tedd meg az istenverte dolgokat, amire kérnek

Oh, Lord, heaven knows we belong way down below
/Oh uram, az isten tudja mi a lentiekhez tartozunk
Oh, Lord, tell us so we belong way down below
/Oh uram, mond meg, hogy mi a lentiekhez tartozunk
Way down below, way down below/A lentiekhez tartozunk, a lentiekhez tartozunk
Way down below, way down below/A lentiekhez tartozunk, a lentiekhez tartozunk

I've had better days, man I've seen better days
/Voltak jobb napjaim, ember láttam szebb napokat
I've had better ways, man I know better ways
/Voltak jobb útjaim, ember ismerek jobb utakat

Gina's in the back with a pocket of high/Gina ott van hátul tele zsebbel
If you listen close you can hear the crying/Ha közelebb mész hallhatod sírni őt

Oh, Lord, heaven knows we belong way down below
/Oh uram, az isten tudja mi a lentiekhez tartozunk
Oh, Lord, tell us so we belong way down below
/Oh uram, mond meg, hogy mi a lentiekhez tartozunk
Oh, Lord, heaven knows we belong way down below
/Oh uram, az isten tudja mi a lentiekhez tartozunk
Oh, Lord, tell us so we belong way down below
/Oh uram, mond meg, hogy mi a lentiekhez tartozunk
Way down below, way down below/A lentiekhez tartozunk, a lentiekhez tartozunk
Way down below, way down below/A lentiekhez tartozunk, a lentiekhez tartozunk

House on a Hill (Ház a hegyen)

Somewhere in the end of all this hate/Valahol a végén ennek a gyűlöletnek
There's a light ahead/Van elől egy fény
That shines into this grave that's in the end of all this pain
/Ami bevilágítja a sírt, melyre a fájdalom végén lelsz.
In the night ahead there's a light upon this/Van egy fény az éjszakában, felette

House on a hill the living, living still/A háznak a hegyen az élő, élő csend
Their intention is to kill and they will, they will/Ők ölni akarnak, és fognak, fognak.
But the children are doing fine/De a gyerekek jól vannak,
I think about them all the time/Rájuk gondolok egyfolytában.
Until they drink the wine and they will, they will, they will
/Amíg megisszák borukat, és meg fogják, meg fogják, meg fogják.

Somewhere in the end we're all insane/A végén valahol őrültek vagyunk mind
To think that light ahead can save us from this
/Hogy a felső fényre gondolunk, ami megment
Grave that's in the end of all this pain/A sírtól, mely a fájdalmak végén lesz.
In the night ahead there's a light upon this/Van egy fény az éjszakában, felette

House on a hill the living, living still/A háznak a hegyen az élő, élő csend
Their intention is to kill and they will, they will/Ők ölni akarnak, és fognak, fognak.
But the children are doing fine/De a gyerekek jól vannak,
I think about them all the time/Rájuk gondolok egyfolytában.
Until they drink the wine and they will, they will, they will
/Amíg megisszák borukat, és meg fogják, meg fogják, meg fogják.

I am not afraid/Én nem félek
I won't burn out in this place/Ki  majd nem itt égek
My intention is to fade and I will, I will/El akarok tűnni, és el fogok, fogok.

In this house on a hill the dead are living still
/Ebben a hegyi házban élnek még a holtak
Their intention is to kill and they will, they will
/Őlni akarnak, és fognak, fognak
Keep your children safe inside/Tartsd gyermekeid biztonságban,
Out of pocket, out of mind/Pénztelen és észtelen,
Until they drink the wine and they will, they will, they will
/Amíg megisszák borukat, és meg fogják, meg fogják, meg fogják.

Sweet Things (Édes dolgok)

Evil knockin' at my door/Gonosz kopogtat az ajtómon
Evil making me its whore/Gonosz a kurvájává tesz
I don’t mind/Nem bánom
If you take what's yours but give me mine
/Ha elveszed ami a tied volt, de add oda ami az enyém

Evil wants you to know/Gonosz azt akarja tudd
I'm much too young to be owned/Túl fiatal vagyok, hogy a tulajdonod legyek
I don’t mind/Nem bánom
If you take what's yours but give me mine
/Ha elveszed ami a tied volt, de add oda ami az enyém

Hey there, little girl/Hé, ott kislány
Come inside. I've got some sweet things/Gyere be, van néhány édes dolgom
Put your hair in curls/Tedd fürtökbe a hajadat
Paint you up just like a drag queen/Fest ki magadat mint egy nyúzottkirálynő

I don't mind decay/Nem bánom a hanyatlást
You are the night that saves my day/Te vagy az éjjel, ez megmenti a napom
Hey there, little girl/Hé, ott kislány
Come inside, don't be afraid. I'll keep you safe/Gyere be, ne féljél, biztonságban tartalak

I'm evil knocking at your door/Gonosz vagyok, kopogtatok a saját ajtódon
I'm evil making you my whore/Gonosz vagyok, kopogtatok a saját ajtódon
I don’t mind/Nem bánom
If you take what's yours but give me mine
/Ha elveszed ami a tied volt, de add oda ami az enyém

Hey where are you going I wasn't through/Hé merre mész nem voltam egyenes
I'm gonna have my way with you/Az utamat veled akarom lejárni
Hey where are you going I wasn't through/Hé merre mész nem voltam egyenes
I'm gonna have my way with you/Az utamat veled akarom lejárni
Hey where are you going I wasn't through/Hé merre mész nem voltam egyenes
I'm gonna have my way with you/Az utamat veled akarom lejárni
Hey where are you going I wasn't through/Hé merre mész nem voltam egyenes
I'm gonna have my way with you/Az utamat veled akarom lejárni

I don't mind decay/Nem bánom a hanyatlást
You are the night that saves my day/Te vagy az éjjel, ez megmenti a napom

Hey there, little girl/Hé, ott kislány
Come inside. I've got some sweet things/Gyere be, van néhány édes dolgom
Put your hair in curls/Tedd fürtökbe a hajadat
Paint you up just like a drag queen/Fest ki magadat mint egy nyúzottkirálynő

How you like me now?/Hogyan kedvelsz engem most?
Did I succeed and make you proud?/Követhető voltam és ez büszkévé tett?
Hey there, little girl/Hé, ott kislány
Come inside, don't be afraid. I'll keep you safe/Gyere be, ne féljél, biztonságban tartalak

Dear Sister (Kedves nővér)

Dear sister, can you help me lie?/Kedves nővér,tudsz segíteni rajtam?
I've told the truth so many years/Évekig fújtam az igazságot
No one seems to want to hear that/De úgy látszik,nincs senki,ki hallja,
I'm not someone else inside/Legbelül,ugyanaz maradtam,

I've been along this lonely road/Ezen a magányos úton ballagva,
Looks like I'm not coming home/Úgy néz ki,nem megyek haza,
But I don't mind/engem nem aggaszt..
Please don't cry/Kérlek ne sírj

Absolution (Abszolútság)

Jump into the sun/Ugorj bele a napba
Dear boy what are you running from/Kedves fiú megint hova futsz?
Everyone has got to be saved/Mindenkit meg kell menteni
I have heard a voice if it came down to make a choice
/Hallottam egy hangot csinálni fog egy választást
I would be the one who’s replaced/Én volnék az, akit felváltanak

Time keeps rolling on I need my
/Az idő állandóan eljön de én csak szűkölködöm benne
Time keeps rolling on I need my Absolution
/Az idő állandóan eljön nekem szükségem van az abszolútságomra

Run boy be a man/Futás fiú legyél ember
With legs too weak to make a stand/A lábaid túl gyengék ahhoz, hogy álványt csináljanak
We're all crucified in the end/Minket végül keresztre fognak feszíteni
Can you hear a voice/Hallj egy hangot
Decipher it through all this noise/Fejtsd meg ennek a hangkna a lényegét
You'll be left with nothing again/Téged megint semmi nélkül el fognak hagyni

Time keeps rolling on I need my
/Az idő állandóan eljön de én csak szűkölködöm benne
Time keeps rolling on I need my
/Az idő állandóan eljön de én csak szűkölködöm benne
Time keeps rolling on I need my
/Az idő állandóan eljön de én csak szűkölködöm benne
Time keeps rolling on I need my Absolution
/Az idő állandóan eljön nekem szükségem van az abszolútságomra

Jump into the sun/Ugorj bele a napba
Dear boy what are you running from/Kedves fiú megint hova futsz?
The answer you will find in your grave/Az a válasz, amit a sírodban fogsz találni

Time keeps rolling on I need my
/Az idő állandóan eljön de én csak szűkölködöm benne
But time keeps rolling on I need my Absolution
/Az idő állandóan eljön nekem szükségem van az abszolútságomra

Time keeps rolling on I need my Absolution
/Az idő állandóan eljön nekem szükségem van az abszolútságomra
Time keeps rolling on I need my Absolution
/Az idő állandóan eljön nekem szükségem van az abszolútságomra

Boys on the outside of heaven/Fiúk a mennyország külsőjén
But I could be wrong/Nem tévedtem el
Boys on the outside of heaven/Fiúk a mennyország külsőjén
But I could be wrong/Nem tévedtem el
Boys on the outside of heaven/Fiúk a mennyország külsőjén
But I could be wrong/Nem tévedtem el

Blame Me (Rám fogod)

Sittin' in the back baby park it or drive/Hátul vagyunk bébi, parkolj le oda
Breathing out the cracks just to stay alive
/Lélegzünk egy repedésen, ami egy igazságos tartozkodással történt
Earthquake body shake joke is all on me/Rengés, rázás, vícc, minden rajtam van
I remember when I remember the time/Emlékszem, emlékszem az időkre
Didn't have to take just to feel alive/Nem volt igazságos, hogy élve érezd
Eyes black head back joke is all on me
/A szemek, a fejek hátulm feketék, vícc, minden rajtam van

Blame all your life on me/Rám fogod az egész életed
Blame all your life on me/Rám fogod az egész életed
I gave it all for free/Ingyen adtam az egészet
Blame all your life on me/Rám fogod az egész életed
All on me, oh/Minden rajtam van
All on me, oh/Minden rajtam van

Everything I wanted was in my hand/Minden, amit akartam, a kezedben volt
I gave it all up for a better man/Egy jobb embernek feladtam az egészet
Who beat me down but on the ground I stand
/Alkudott velem, letiport akkor még a földön álltam
Sitting in the back baby hardly alive
/Ülünk a hátsó üléesen, bébi alig élünk
If I'm about to crack kick the pedal and drive
/Ha reccsen a kocsi, nyomod meg a pedált és a meghajtót
All this time the joke was all on me/Minden vicc ekkora már rajtam volt

Blame all your life on me/Rám fogod az egész életed
Just blame all your life on me/Éppen rám fogha az élete egészét
I gave it all for free/Ingyen adtam az egészet
Blame all your life on me/Rám fogod az egész életed
All on me, oh/Minden rajtam van

Hit me with the wind again hit me with the wind I know
/Megütött a szél üss meg engem megint szél, amíg tudok járni
I have lost a friend again I have lost a friend I know how the
/Elvesztettem egy barátot megint elvesztettem egy olyan barátot, akit ismerek
Story goes/A történet tovább megy

You blame all your life on me/Rám fogod az életed egészét
You blame all your life on me/Rám fogod az életed egészét
Cus I gave it all for free/Ingyen adtam az egészet
So blame all your life on me/Szóval rám fogtad az egész életed
All on me, oh/Minden rajtam van
All on me, oh/Minden rajtam van
It's all on me, oh/Ez mind rajtam van
All on me, oh/Minden rajtam van

Burn (Ég)

Here comes the darkness it's eating on my soul/Itt jön a sötétség a lelkemen lakmározik.
Now that the spark has run out of control/Most a szikra kiszabadult a felügyelet alól.
This fire is raging I can't find the door/Ez a tűz tombol, nem találom az ajtót,
I just want to die here but you wanted more/Csak meg akarok halni itt, de te többet akartál.

You want me to burn want me to burn
/Azt akarod, hogy elégjek, akarod, hogy égjek.
Want me to hurt and maybe I will finally learn
/Akarod, hogy égjek. és talán találni fogok egy kis szerelmet.

Here comes the darkness it's eating on my brain/Itt jön a sötétség az agyamnál falatozik
Now that the light has driven me insane/Most a fény az őrületbe kergetett
This fire is blazing and I'm still inside/Ez a tűz lángoló és én benne maradtam.
I just want to die here you won't let me out alive
/Csak meg akarok halni itt Nem fogsz kiengedni élve.

You want me to burn want me to burn
/Azt akarod, hogy elégjek, akarod, hogy égjek.
Want me to hurt and maybe I will finally learn
/Akarod, hogy égjek. és talán találni fogok egy kis szerelmet.

Why'd You Bring a Shotgun to the Party
(Miért vinnél fegyvert a partira?)

Alone, afraid, the kid your mother made/Egyedül, félve, az anyád gyereke
Sitting in your room drooling like a loser with all this doom
/Vesztesként ülsz a szobában ezzel a fajdalommal
You think, then you start to drink/Gondolkozol, aztán elkezdesz inni
Then you get so paranoid with all the drugs they fill you with
/paranoiás leszel ezektől a drogoktól 

Then boom does it make you feel like a man?
/Ettől érzed magad férfinak? Aztán Boom
Boom it's not the size we understand/Ez nem az a mennyiség amit meg lehet érteni Boom
Boom you think you're gonna get with me/Úgy gondolod velem tartasz, Boom
You're never gonna get with me/De sosem fogsz velem tartani
You're never gonna dance with me/Sosem fogsz velem táncolni

I admit, I feel like you, like shit/Értelek, úgy érzem magam mint te, szarul
But I don't go 'round and take it out on everyone about it
/De ne menj kőrbe és mond el mindenkinek
We're all part of the system you wanna start a war?
/Mindannyian tagjai vagyunk ennek el akarsz kezdeni egy háborút?
You think that anyone would listen?
/Úgy gondolod hogy bárki is meg akar hallgatni?
 
Why'd you bring a shotgun to the party?/Miért vinnél fegyvert a partira?
Why'd you bring a shotgun to the party?/Miért vinnél fegyvert a partira?
Everybody's got one, there's nothing new about it
/Mindenkinek van mar, ebben nincs semmi újdonság
Wanna make a statement? You should've come without it
/Megállapodást akarsz kötni? el se kellett volna kezdened anélkül

You turn the TV on, watch it if you dare
/Hagyd bekapcsolva a tv-t, nézd ha mered
You see a politician and you start to pull your hair
/Nézd a politikai híreket és túrj bele a hajadba
But it's all two dimension see there's really nothing there
/De ez az egész két dimenziós, nincs semmi érdekes ott
You wanna tell them what you think you think they fuckin' care
/El akarod nekik mondani mert azt hiszed kibaszottul érdekli őket

And boom do you think they hear you now?
/És boom, Mit gondolsz hallod most
And boom making noises in the crowd, all in the way that you're using
És Boom, hangok a közönségben, úgy ahogy te is csinálod
You love it so much then why do you abuse it?
Ha annyira szereted ezt akkor miért mondasz le róla?

Why'd you bring a shotgun to the party?/Miért vinnél fegyvert a partira?
Why'd you bring a shotgun to the party?/Miért vinnél fegyvert a partira?
Everybody's got one, there's nothing new about it
/Mindenkinek van mar, ebben nincs semmi újdonság
Wanna make a statement? You should've come without it
/Megállapodást akarsz kötni? el se kellett volna kezdened anélkül

We're all part of the system/Mindannyian a részéi vagyunk ennek
Load 'em up shoot 'em down/Engedd hogy lelőjek magukat
But you keep fucking missin'/Ne hiányozzon neked semmi
We're all part of the system/Mindannyian a részéi vagyunk ennek
Load 'em up shoot 'em down/Engedd hogy lelőjek magukat
But you keep fucking missin'/Ne hiányozzon neked semmi
Alone afraid you wanna make them pay that’s
/Egyedül félve azt akarod hogy fizessenek meg

Why'd you bring a shotgun to the party?/Miért vinnél fegyvert a partira?
Why'd you bring a shotgun to the party?/Miért vinnél fegyvert a partira?
Everybody's got one, there's nothing new about it
/Mindenkinek van mar, ebben nincs semmi újdonság
Wanna make a statement? You should've come without it
/Megállapodást akarsz kötni? el se kellett volna kezdened anélkül

Why'd you bring a shotgun to the party?/Miért vinnél fegyvert a partira?
Why'd you bring a shotgun to the party?/Miért vinnél fegyvert a partira?
Why'd you bring a shotgun to the party?/Miért vinnél fegyvert a partira?
Why'd you bring a shotgun to the party?/Miért vinnél fegyvert a partira?

Fucked Up World (elbaszott világ)

Back door bitches begging me to behold
/Hátul az ajtóban a ribancok akik könyörögnek nekem, hogy megpillantsák
All their cash and cars, platinum, silver 'n' gold
/A készpénzük és autóik közül mindegyik platina, ezüst, arany
"We're like diamonds in the sky" that is what we are told
/Mi olyanok vagyun, mint gyémántok az égben az amit nekünk nem mondanak el
No mountain made of money can buy you a soul
/De az biztos, hogy pénzből nem vehet neked lelket

I can see it I can see it/Látni akarom látni akarom
I can see it coming down/Látni akarom azt, hogy elesel
I can see it I can see it/Érezni akarom érezni akarom
I can see it coming down/Érezni akarom azt, hogy elesel

It's a fucked up world/Ez egy elbaszott világ
What do you get?/Sok mindent kapsz
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát
It's a fucked up world/Ez egy elbaszott világ
What do you get from it?/Sok mindent kapsz ettől
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát

Banging little boys bugging me on the bus/Kanos kisfiúk, akik piszkálnak engem a buszon
Say they want to know who did it but the answer's really us see
/Tudni akarják, hogy ki tette ezt ide azt oda de választ sose kapják meg
I don't know you, why do you want to know me?
/Nem ismerlek téged, miért akarsz ismerni engem?
You ain't getting what you want unless you're getting it for free
/Te nem vagy kész arra, amit akarsz, csak ha nem ingyen van

I can see it I can see it/Érezni akarom érezni akarom
I can see it coming down/Érezni akarom azt, hogy elesel
I can see it I can see it/Érezni akarom érezni akarom
I can see it coming down/Érezni akarom azt, hogy elesel

It's a fucked up world/Ez egy elbaszott világ
What do you get?/Sok mindent kapsz
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát
It's a fucked up world/Ez egy elbaszott világ
What do you get from it?/Sok mindent kapsz ettől
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát

Back to these backdoor bitches begging me to behave
/Elértünk ahhoz, hogy a hátsó ajtóhoz jönnek a ribancok, hogy viselkedjek
Jamming Jesus down my throat, no, I don't want to be saved
/Ez érdekes Jézusom, a jegyzetem bent van
amibe az áll, hogy nem akarom, hogy megmentsenek
Ain’t a chain on my brain, I'm nobody's slave
/Az agyam nem egy lánc, és én senki rab szolgálja se vagyok
I got one foot in the cradle and one in the grave
/Bevittem a bölcsőbe egy lábat, és egyet a sírba

It's a fucked up world/Ez egy elbaszott világ
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát
It's a fucked up world/Ez egy elbaszott világ
What do you get from it?/Sok mindent kapsz ettől
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát

It's a fucked up world/Ez egy elbaszott világ
It's a fucked up world/Ez egy elbaszott világ
It's a fucked up world/Ez egy elbaszott világ
It's a fucked up world/Ez egy elbaszott világ
It's a fucked up world/Ez egy elbaszott világ
It's a fucked up world/Ez egy elbaszott világ
It's a fucked up world/Ez egy elbaszott világ
It's a fucked up world/Ez egy elbaszott világ
It's a fucked up world/Ez egy elbaszott világ
It's a fucked up world/Ez egy elbaszott világ
It's a fucked up world/Ez egy elbaszott világ
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát
Sex and love and guns, light a cigarette/Szexet, szerelmet, fegyvereket, cigarettát

Waiting for a Friend (Egy barátra várni)

The night is when the ghosts all come out/Az éjszaka amikor a szellemek mind előjönnek
Playin’ with my head spin it all around/Játszani a fejemmel körbeforgatják mindenfelé
This room is like a prison cell/Ez a szoba olyan mint egy börtön cella
I'm all by myself/Teljesen egyedül vagyok
I'm waiting for my friend/Várok a barátomra
To come and break me out/Hogy jöjjön és kiszabadítson

You left me today lyin’ on the floor/Ma elhagytál a földön fekve
I wanted you to stay seems you wanted more
/El akarom neked mondani, hogy úgy tűnik többet akartál
This bed is like a prison cell/Ez az ágy olyan mint egy börtön cella
Cause I'm all by myself/Mert teljesen egyedül vagyok
Still waiting for my friend/Még mindig várok a barátomra
To come and break me out/Hogy jöjjön és kiszabadítson

And there's stone cold bars on my door/És jéghideg korlát van az ajtómon
For this stone cold heart/Ennek a jéghideg szívnek

Some people say life is like a lie/Néhány ember azt mondja, hogy az élet olyan mint egy hazugság
Take it day by day never knowing why/Napról napra telik soha nem tudjuk miért
My head is like a prison cell/A fejem olyan mint egy börtön cella
I'm all by myself/Teljesen egyedül vagyok
I'm waiting for my friend/Várok a barátomra
To come and break me out/Hogy jöjjön és kiszabadítson
Still waiting for my friend/Még mindig várok a barátomra
To come and break me out/Hogy jöjjön és kiszabadítson

Only You (Csak te)

Oh boy, have you seen my head?/Ó srác, nem láttad a fejjem
I've lost my mind so I forget/Elvesztettem az eszem és
And oh boy, have you seen my heart?/Ó srác, nem láttad a szívem
It's beating so loud, I'm falling apart, and
/Olyan hangosan dobog, szétesek és

Only you can bring me back to life/Csak te hoztál vissza az életbe
Only you can put me into right/Csak te tudsz engem helyes irányba fordítani
Tell me when I can breathe again/Szólj, ha megint tudok lélegezni

Oh boy, have you seen my hands?/Ó srác, nem láttad a kezem
I can't hold on, I don't understand why/Nem tudom megtartani, nem értem miért
Dear boy, have you seen my soul?/Kedves srác nem láttad a lelkem
It's under the ground, I'm out of control/A föld alatt én irányítok

Only you can bring me back to life/Csak te hoztál vissza az életbe
Only you can put me into right/Csak te tudsz engem helyes irányba fordítani
Tell me when I can breathe again/Szólj, ha megint tudok lélegezni

Say you love me true/Mondd, hogy igazán szeretsz
Say you love me true/Mondd, hogy igazán szeretsz
Say you love me true/Mondd, hogy igazán szeretsz
Say you love me true/Mondd, hogy igazán szeretsz
Say you love me true/Mondd, hogy igazán szeretsz
Say you love me true/Mondd, hogy igazán szeretsz
Say you love me true, true/Mondd, hogy igazán szeretsz, igazán

Only you can bring me back to life/Csak te hoztál vissza az életbe
Only you can put me into right/Csak te tudsz engem helyes irányba fordítani
Tell me when I can breathe again/Szólj, ha megint tudok lélegezni

I will arise/Tisztába vagyok vele

Kill Me (Ölj meg)

Every day I wake up/Minden nap,mikor felébredek
Every day I wake up alone/Minden nap,mikor egyedül ébredek
Every day I wake up/Minden nap,mikor felébredek
Every day I wake up alone/Minden nap,mikor egyedül ébredek

Let me open up the discussion with, I'm not impressed with any mother fucking word I say
/Kezdjük a beszélgetést azzal,hogy nem nyűgözhetsz le egy rohadt szóval sem amit mondasz,
See I lied that I cried when he came inside/Látod,azt hazudtam,hogy sírtam,mikor besétált
And now I'm burning a highway to Hades/És most az égő lépcsőkön megyek Hádészhoz
Shut the fuck up!/FOGD BE A POFÁD!
When I'm trying to think/Mikor gondolkodni próbálok
I got to keep my concentration, give me one more drink/Koncentrálnom kéne,adj még egy italt
And then I'll try to remember all the advice that my good book told me
/És próbálok emlékezni a tanácsokra,amiket a régi jó könyvem mondott
And all the lost souls say.../És az elveszett lelkek azt mondják...

Every day I wake up/Minden nap,mikor felébredek
Every day I wake up alone/Minden nap,mikor egyedül ébredek
(Kill me, just kill me or get me out of the sun)
/Öljetek meg,csak öljetek meg vagy vigyetek ki a napra
Every day I wake up/Minden nap,mikor felébredek
Every day I wake up alone/Minden nap,mikor egyedül ébredek
(Kill me, just kill me)/Öljetek meg,csak öljetek meg
Someone get me out of sun/Valaki vigyen ki a napra

 

rugs, bars, backseats of cars/Drogok,bárok,autók hátsó ülései,
Blowing boys, what a boring life I've led so far
/Fiúkat felszedni,milyen unalmas életem volt eddig
Just a prime thirteen when I rode his machine
/Csak az első 13,mikor a masináját lovagolom,
Tried to keep my body dirty and my eyes closed and clean
/Próbáltam a testemet mocskosan,a szememet csukva és tisztán tartani
So with a wink and a smile and a vial of meth
/Egy kacsintással,egy mosollyal és egy adag metamfetaminnal
I took his hand and we walked through the shadow of death
/Kézen fogtam,és átsétáltunk a halál árnyékán
And then I try to remember all the advice that my teacher told me
/És akkor próbálok emlékezni a tanácsokra,amiket a tanárom mondott
And all the lost souls say.../És az elveszett lelkek azt mondják...

Every day I wake up/Minden nap,mikor felébredek
Every day I wake up alone/Minden nap,mikor egyedül ébredek
(Kill me, just kill me or get me out of the sun)
/Öljetek meg,csak öljetek meg vagy vigyetek ki a napra
Every day I wake up/Minden nap,mikor felébredek
Every day I wake up alone/Minden nap,mikor egyedül ébredek
(Kill me, just kill me)/Öljetek meg,csak öljetek meg
And get me out of the sun/És vigyetek ki a napra
Someone get me out of sun/Valaki vigyen ki a napra
Someone get me out of sun/Valaki vigyen ki a napra

Deep, deeper, deeper inside/Mély,mélyen,mélyen legbelül
Pull the wool nice and tight so that it covers you eyes
/Rakd a gyapjút szépen tömören,hogy eltakarja a szemed
Can't find a God, a love, a Jesus, a father
/Nem találom Istent,a szerelmet,Jézust,az apámat,
I don't even care that much so why do I even bother?
/Nem is érdekel annyira akkor miért idegesít annyira?
So let me just end how I was gonna begin/Hadd érjek véget úgy,ahogy elkezdődtem
Don't waste your time waiting cause I'm going back in
/Ne pazarold rám az időt,mert én oda fogok visszatérni
Now if I could just remember all the advice that my mother told me
/Most ha emlékezhetnék a tanácsokra,amiket az anyám mondott nekem...
And all the and all the lost souls say.../És az..és az elveszett lelkek mondják

Every day I wake up/Minden nap,mikor felébredek
Every day I wake up alone/Minden nap,mikor egyedül ébredek
(Kill me, just kill me or get me out of the sun)
/Öljetek meg,csak öljetek meg vagy vigyetek ki a napra
Every day I wake up/Minden nap,mikor felébredek
Every day I wake up alone/Minden nap,mikor egyedül ébredek
(Kill me, just kill me)/Öljetek meg,csak öljetek meg
Just get me out of the sun/Csak valaki vigyen ki a napra
(Kill me, just kill me)/Öljetek meg,csak öljetek meg
Someone get me out of the sun/Valaki vigyen ki a napra
(Kill me, just kill me)/Öljetek meg,csak öljetek meg
Someone get me out of the sun/Valaki vigyen ki a napra